មេធាវីបារាំងលើបណ្តាញ!


ការពិគ្រោះយោបល់,ជំនួយផ្នែកច្បាប់និងឥតគិតថ្លៃផ្នែកច្បាប់ដំបូន្មានលើបណ្តាញ


នៅក្នុម្រូវការនៃច្បាប់ដំបូន្មានលើបណ្តាញឬដោយទូរស័ព្ទ។ អ្នកជំនាញនៃការពាណិជ្ជកម្មនឹងជួយឱ្យអ្នកទាំងអស់របស់អ្នកជាមួយនឹងការពិគ្រោះយោបច្បាប់,សូមសួរសំណួរលើបណ្តាញឬដោយទូរស័ព្ទ,និងអ្នកជំនាញនៅក្នុងច្បាប់អ្នកឆ្លើយក្នុងរយៈពេល ៤៨ ម៉ោង។ ផ្ទាំងនេះប្រាប់អ្នកអំពីការខុសគ្នាជំហានដើម្បីអនុវត្តតាម។ ដើម្បីការពារសិទ្ធិនិងការពារប្រយោជន៍,ជំនួយផ្នែកច្បាប់បណ្តាញអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកយកដំបូន្មាននៃការមេធាវីអនុវត្តតាមរយៈការពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកច្បាប់ដោយទូរស័ព្ទឬដោយអ៊ីមែល។ របស់យើងមេធាវីនិងទីប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់ ស្ទាសាខានានានៃច្បាប់បារាំងនិងអឺរ៉ុប។ ពួកគេមាននៅក្នុងរបស់អ្នកម្ខាងដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះរបស់អ្នកនិងក្ដីនៅក្នុងការតភ្ជាប់ជាមួយនឹងឯកជននិងច្បាប់សាធារណៈច្បាប់។ ដើម្បីរកឃើញតាមបំណងឆ្លើយទៅនឹងសំណួរផ្នែកច្បាប់,ជ្រើសរើសយកសេវានៃការមួយច្បាប់ពិគ្រោះយោបល់លើបណ្តាញ។ នេះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកមាននៅក្នុងរបស់ចោរដ៏ល្អបំផុតបណ្តាញនៃបណ្តាញតស៊ូមតិ។ ថាតើវាជាការលែងលះរដំណើរការមួយច្បាប់សកម្មភាពដែលទាក់ទងដើម្បីចលនទ្រព្យប្រតិបត្តិហ្មដំណើរ,បញ្ហារបស់នឹងត្រូវបានដោះស្រាយក្នុងរយៈពេលមួយដែលមិនលើសពី ៤៨ ម៉ោង។ ច្បាប់ទីប្រឹក្សានិងជួបប្រទះនឹងផ្ដល់ឱ្យអ្នកជឿទុកចិត្តដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់និងប្រសិទ្ធិភាពនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងនៃច្បាប់នេះ។ ដោយសារការពេញចិត្តរបស់យើងអតិថិជនរបស់យើងគឺបឋមវចនា,យើងដាក់នៅរបស់អ្នករៀបចំសេវាមួយនៃច្បាប់ដំបូន្មានលើបណ្តាញគឺគុណភាពខ្ពស់។ ដើម្បីគ្រប់គ្រងរបស់វិវាទនិងដើម្បីទទួលបានតាម ច្បាប់នៅលើផ្នែកមួយនៃមេធាវីឬមេធាវីរបណ្តុះប,យើងអញ្ជើញអ្នកទាក់ទងមកយើងដោយទូរស័ព្ទឬតាមអ៊ីម៉ែល។ មិនថាអ្នកមានបុគ្គលឬក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នៃការរបស់អ្នកផ្ដល់យោបល់,សំណួរគឺស្វាគមន៍។ យើងបានដាក់នៅសេវាកម្មរបស់អ្នកទាំងអស់នេះជំនាញរបស់យើងក្រុមរបស់យើងផ្នែកច្បាប់ទីប្រឹក្សា,ឯកទេសក្នុងតំបន់នានានៃច្បាប់នេះ,គឺមាននៅក្នុងបន្ទុកនៃអ្នកបច្ចុប្បន្នស្រណោះស្រាយនិងតាមបំណង,ការរក្សាទាំងអស់ពេលវេលាអនាមិកនិងធានាការសម្ងាត់របស់អ្នកច្បាប់ឯកសារ។ ដោយសារពិសេសនិងការ នៃច្បាប់នេះតម្រូវឱ្យច្រើននៃការជាក់លាក់,យើងធានាថាក្នុងអំឡុងណាមួយពិគ្រោះយោបល់និងការសិក្សារបស់ករណីដើម្បីដាក់អ្នកក្នុងការប៉ះជាមួយមេធាវីដែលដឹងការខុសគ្នា នៃច្បាប់ដែលទាក់ទងទៅករណី។ ច្បាប់ដំបូន្មានលើបណ្តាញគឺជាគេហទំព័រសម្រាប់លក្ខណៈសម្បមេធាវីដែលផ្តល់នូវជំនួយទៅបុគ្គលណាប្រឈមនឹងបញ្ហានៃលំដាប់ដែលទាក់ទងច្បាប់ផងដែរ ពួកគេប្រចាំថ្ងៃជីវិតនិងការងារ។ ដោយសារការប្រឹក្សាភិបាលដោយគ្មានជំនួយគឺដូចជារាងកាយគ្មានព្រលឹងមួយ,មេធាវីរបស់យើងបានដាក់នៅក្នុងអនុវត្តទាំងអស់ពួកគេចំណេះដឹងដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះរបស់អ្នក។ ពួកគេបានធានាអ្នកជំនួយទាំងអស់ក្នុងអំឡុងជំហាននៃនីតិវិធីរបស់អ្នកនៅក្នុងទំនាក់ទំជាមួយនឹងការ៖ដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់វាគឺជាការខាងលើទាំងអស់ជាមេធាវីលើបណ្តាញជំនាញដែលអាចជួយអ្នកដោះស្រាយរបស់ស្ថានភាពនៅក្នុងពេលវេលាខ្លីអាចធ្វើខណៈពេលផ្តល់ឱ្យអ្នកជាមួយនឹងផ្នែកច្បាប់សេវាកម្មនៃគុណភាព។ នៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីទទួលបានឬលក់ផ្ទះមួយ,ផ្ទះល្វែង,ការដីធ្លីឬណាមួយផ្សេងទៀតចលនទ្រព្យទាំងពីរតារាសម្ដែងមួយនៃទ្រព្យប្រតិបត្តិការ,គឺមានកាតព្វកិច្ចគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងទម្រង់នៃកិច្ចសន្យាដែលត្រូវតែត្រូវបានរៀបចំដោយបញ្ញាវិជ្ជាជីវៈ,ជាមួយនឹងជំនាញនិងច្បាប់ត្រួតពិនិត្យបានទាមទារសម្រាប់ប្រភេទនៃនីតិវិធី។ ការសម្រុះសម្រួលជាមួយនឹងជំនាញ,វិជ្ជាជីវៈនិងរហ័សរហួននៃការប្រឹក្សាច្បាប់នៃការពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកច្បាប់។ អ្នកទោស,ខ្ញុំអាចដើម្បីទទួលបានជុល ខូចខាតនិងការងើបឡើសិទ្ធិរបស់បុគ្គលិកដូចខាងក្រោយមួយត្រឹមបណ្តេញ។ ម៉ត់ចត់និងការស្តាប់,នេះបុរសបានពិតជាបានជួយខ្ញុំដើម្បីការពារសិទ្ធិម។ ម្តាយនៅផ្ទះ,នៅពេលដែលខ្ញុំចាត់ទុកថាលែងលះនេះ,ខ្ញុំត្រូវការដើម្បីជូនដំណឹងខ្ញុំអំពីនីតិវិធីនៃការលែងលះគឺជាការបំផុសម្រួលដើម្បីរណីរបស់មុនពេលអ្នកធ្វើឱ្យការប្រើប្រាស់នៃការមេធាវីឯកទេសនៅក្នុងគ្រួសារច្បាប់។ តាមរយៈច្បាប់ពិគ្រោះយោបល់។ អ្នកទោស,ខ្ញុំអាចទទួលដំបូន្មាននិងច្បាប់ព័ត៌មានដែលខ្ញុំត្រូវការ,ប៉ុន្តែផងដែរត្រូវបានដឹកនាំ